اهمیت مقوله سلامت سازمانی، کارکنان،


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.com• فراهم کردن فیدبک جامع و مستقیم در مورد عملکرد
• حمایت و اعتماد
• احترام به همه افراد
همچنین غیبت از محل کار، زمانی به حداقل خود می رسد که شرایط زیر در سازمان وجود داشته باشد:
• دانش و ادراک هدف های سازمانی
• مشارکت در تصمیم گیری
• بازخورد مستقیم برای کار خوب
• نشان دادن رفتار کارکنان، با انعکاس ارزشهای سازمان
• شواهد مبنی بر ارتباط خوب و احترام در میان کارکنان
4-4-2-2 اهمیت مقوله سلامت سازمانی
تنش در محل کار به مقوله مهمی در سازمانهای امروزی بدل گشته است . در جولای سال 2000 ، میزگرد کار و اقتصاد در مورد سلامت روانی نتایج مطالعه خود در مورد افسردگی در محل کار را منتشر کرد . این گزارش نشان می داد که هزینه ناخوشی های دماغی و روانی در محل کار بطور نمائی رشد می کند . متاسفانه، هزینه های پنهان زیادی نیز وجود دارند که بعلت اینگونه عدم سلامت یا ناخوشی سازمانی صرف می شوند. وجود تنش کاهنده در سازمانها دارای عواقب زیر است:
• کاهش رضایت کارکنان
• گسیختگی کاری و اجتماعی که بواسطه عملکرد پایین افراد یا غیبت مکرر آنها رخداده، تنش بر روی همه را افزایش می دهند.
• افزایش اختلافات
• کاهش نوآوری، همکاری و انگیزه بخشی
• نرسیدن به موعدهای زمانی مقرر برای پروژه ها
• کاهش کیفیت خدمات
در سال 1999 هزینه خدمات درمانی و غیبت از محل کار کانادا بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده است . این میزان حدود 13,4 درصد سود عملیاتی سالانه تمام شرکتهای اقتصادی کانادا را تشکیل می دهد . در مقابل، مطالعه ای که توسط یک شرکت مشاوره. آمریکایی انجام شده نشان می دهد افزایش 5% در رضایتمندی کارکنان، باعث 1,3 % افزایش مشتریان شده است تمرکز بر سلامتی سازمان به معنی تمرکز بر موفقیت آینده آنست و اهمیتی در حد میزان فروش یا سایر نتایج کوتاه مدت سازمان دارد . امروزه توانایی سازمان در بکارگیری حداکثر توان مغزی کارکنان خود و کمک به آنان در تبدیل ایده های خوب به محصولات و خدمات مشتری پسند، عامل رقابتی در برتری سازمانی است.
5-4-2-2 روش ارزیابی سلامت سازمانی
روش معمول در ارزیابی سلامت سازمانی، استفاده از پرسشنامه های ممیزی است . این پرسشنامه ها اطلاعاتی در مورد سه زمینه عمومی سازمان فراهم می سازند:

Previous Entries مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، ها• Next Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)